Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 71
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
35836679: AFT BRATISLAVA, s.r.o.
44792557: AHM Data, s. r. o.
17318033: AISA IS s.r.o.
00679054: Alan, a.s.
32205783: Anton Tóth - STAPLER
35726270: CAMPTEX, s.r.o.
31319912: D.K.D. spol. s r.o.
30147271: Darina Scholczová
35964642: Doorman SK, s. r. o.
36908983: Dušan Borbely
43049362: Dušan Šefčík - PneuDisk
41846648: Dušan Végh
32187939: Emil Komárek
17310041: EUROWATER, spol. s r.o.
11886358: Eva Mahdalíková - EXCLUZIVE
44090218: GVF s. r. o.
40768490: Helena Piovarčiová - H & I
14033097: Imrich Németh - LEDIM
13961527: Ing. Adriana Mráziková - ADAS
40245136: Ing. Dušan Dorotka - SPECTRA