Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 71
Zobrazujem: 20 - 40
Pridať firmu
IČOFirma
30149223: Ing. Lubomír Brtek
17502497: Ing. Vanda Lovíšková - GEOTECH Bratislava
17409691: Ján Hlušek
41122852: Ján Scholcz - JADA
40225496: Ján Varosch
40227847: Ján Werdenich - GASTRO - CHLAD
11921374: Jana Lieskovská
44373678: Jana Strouhalová
11795051: Jozef Bognár
11819405: Jozef Janček
43667767: Jozef Matlák - Kovovýroba Dodo
37421069: Juraj Nemček - NEMO
36850420: KORNEL AGENCY s.r.o.
35891076: KOVO Trade Slovakia s.r.o.
36071617: Luba Krump
44670958: Magdaléna Teklitsová
40771016: Maroš Mitošinka - ELIZABETH
11786957: Marta Kubicová - BEJ HOS
44380909: Martin Mihalík
32220359: Martin Šuchaň - M.S. DESIGN