Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 71
Zobrazujem: 40 - 60
Pridať firmu
IČOFirma
13992040: Matej Bankovich
31330100: Melbat Bratislava a.s.
35719435: METAL GROUP, s.r.o.
33764123: Michal Mázor
22671579: Mikuláš Jaroščák - JADA
14020777: Milan Jakubovič
44520263: Miroslav Granec
35145960: Miroslav Molčányi - T+S OFSET PRINT
36066427: Pavel Jambor
44091311: Pavol Bilka
11796499: Peter Dóša
44107901: RAJEN s. r. o.
32193998: RNDr. Peter Fodran - FLOP
11796201: Rudolf Dávid
44036655: SCHICKER hasiace systémy k. s.
40580881: Šimon Pallesich
35764406: ŠINKO - DREVOVÝROBA, s.r.o.
36069922: Stanislav Rottko - DENT ZUBNÁ TECHNIKA
32181388: Štefan Váradi
35764601: TECHNOSTAV - Zvolen, a.s.