Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 71
Zobrazujem: 60 - 71
Pridať firmu
IČOFirma
17345553: Tibor Horváth
31354556: TURANEC spol. s r.o.
31384234: V.F. - Drevopíla Co spol. s r.o.
43961070: VAŇO spol. s r. o.
40578844: Veronika Dvornich - NIKA
35889489: VideoRec spol. s r.o.
44135777: Vladimír Havran
43570119: Vladimír Kudrík
41481607: Vladimír Maschkan
43060137: Vladimír Mihalčatín
41475143: Zoltán Simon